Info o preteku


Pozývame vás na na V. ročník Hrabovského crossduatlonu organizovaného pod záštitou mesta a primátora mesta Ružomberok. 


Kedy: Nedeľa 30. júl 2023 o 09:00 hod.
Štart: Hrabovská dolina


Časový rozpis pretekov:
07:30 prezentácia
08:45 uzatvorenie depa
09:00 štart všetkých kategórií a štafiet
11:00 výber bicyklov z depa
11:30 vyhlásenie výsledkov
12:00 ukončenie pretekov


Štart a cieľ: v Hrabovskej doline, parkovisko pri kabínkovej lanovke


Prezentácia: Prebratie štartových čísel bude v deň konania pretekov v čase od 7:30 v mieste štartu.  Prezentácia končí 15 min. pred štartom. Po tomto čase už nebude možné prihlásiť pretekára na preteky.


Traž: Hromadný štart z parkoviska Hrabovo, depo pri dolnej stanici lanovky Hrabovo cieľ pri dolnej stanici lanovky Hrabovo

Bicykel: dĺžka - 12 km, prevýšenie - 450 m

Rozprávkový trial singeltrack, nespevnená lesná cesta s nerovnosťami, asfaltová cesta

Beh: dĺžka - 5 km, prevýšenie - 220 m, lesná cesta, lesný chodník


 

  • Kategórie pre rok 2023

Juniori / 0 - 18 rokov / Juniorky / 0 - 18 rokov / Juniorky / 0 - 18 rokov /

Muži / 19 - 39 rokov / Ženy / 19 - 39 rokov / Ženy / 19 - 39 rokov /

Veteráni I. / 40 - 49 rokov / Veteránky / 40 a viac rokov / Veteránky / 40 a viac rokov /

Veteráni II. / 50 a viac rokov / Štafeta Ženy

Tir 100kg + > bez rozdielu veku

Štafeta Muži / Zmiešaná Štafeta,     Bicykel 12km
 


Beh 2x okruh 2,5km


Cyklistika: vedie lesnými cestami a trailom
Beh: v areáli Hrabovskej doliny lesné cesty a trail

Platobný účet: IBAN SK7683300000002301960530 Fio Banka Číselný kód banky: 8330


Ceny: prví traja pretekári v každej kategórii obdržia medaily a vecné ceny

Výsledky: budú dostupné a uverejnené v priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov


- Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
- Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu. Za stratu štartovného čísla zaplatí pretekár 20,00€.
- Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
- Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
- Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
- V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
- Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
- Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
- Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov, vklad je 10,00€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
- Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.


Organizátori:

Riaditeľ pretekov a autor trate: O.Z. Triatlon Ružomberok
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca a časomerač: Ladislav Valent a časomiera PT