Info o preteku


Pozývame vás na na IV. ročník Hrabovského duatlonu a crosstriatlonu.


Kedy: Sobota 23. júla 2022 o 09:00 hod.
Štart: Hrabovská dolina


Časový rozpis pretekov:
08:00 prezentácia
08:45 uzatvorenie depa
09:00 štart všetkých kategórií a štafiet šprint
10:00 výber bicyklov z depa
10:30 vyhlásenie výsledkov
11:00 ukončenie pretekov


Štart a cieľ: v Hrabovskej doline pri vodnej nádrži

Duatlonisti absolvujú trate totožné s crosstriatlonu, bez plaveckej časti, so spoločným štartom.


Prezentácia: Prebratie štartových čísel bude v deň konania pretekov v čase od 08:00 v mieste štartu.  Prezentácia končí 15 min. pred štartom. Po tomto čase už nebude možné prihlásiť pretekára na preteky.

 

  • Kategórie pre rok 2022

staršie žiačky 2007 - 2009
starší žiaci 2007 - 2009
juniorky 2003 - 2006
juniori 2003 - 2006
ženy od 20 do 39 rokov 1983 - 2002
ženy od 40 do 49 rokov 1973 - 1982
ženy nad 50 rokov 1962 a staršie
muži od 20 do 39 rokov 1983 - 2002
muži od 40 do 49 rokov 1973 - 1982
muži nad 50 rokov 1962 a starší
štafeta mix bez obmedzenia veku


Trať:
Šprint -0,4-8-4 všetky kategórie vrátane štafiet


Plávanie šprint 400m (1x okruh 400m)

Bicykel šprint 8km (1x okruh 8km)

 


Plávanie: vodná nádrž Hrabovo
Cyklistika: vedie lesnými cestami
Beh: v okolí vodnej nádrže Hrabovo


  • Štartovné : DOBROVOĽNÉ


Pri štafete si môžete zvoliť 3 resp. 2 pretekárov. Pri dvoch členoch v štafete jeden z pretekárov absolvuje dva ľubovoľné úseky.


Platobný účet: IBAN SK7683300000002301960530 Fio Banka Číselný kód banky: 8330


Ceny: prví traja pretekári v každej kategórii obdržia medaily.

Výsledky: budú dostupné a uverejnené v priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov


- Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
- Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú a zapnutú na hlave počas cyklistickej časti aj pri vychádzaní z depa.
- Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu. Za stratu štartovného čísla zaplatí pretekár 20,00€.
- Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny polície, rozhodcov a organizátorov.
- Mimo označené občerstvovacie stanice nie je možné vyhadzovať akýkoľvek odpad.
- Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.
- V prípade odstúpenia z pretekov je pretekár povinný nahlásiť túto skutočnosť organizátorovi. Ak tak neurobí, znáša všetky následky s hľadaním samotný pretekár.
- Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
- Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
- Protesty je možné podať písomne najneskôr 10 minút po zverejnení výsledkov v kancelárii pretekov, vklad je 10,00€, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
- Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.


Organizátori:

Riaditeľ pretekov a autor trate: O.Z. Triatlon Ružomberok
Veliteľ tratí: Tomáš Gazdarica
Štartér: Ján Svrček
Hlavný rozhodca a časomerač: Ladislav Valent